V rámci uzavretých zmlúv naša firma plne garantuje plnenie poskytovaných služieb v rozsahu dohodnutých zmluvných činností.

Spoločnosť je poistená za škody vzniknuté pri preprave peňazí, cenín, cenností a cudzozemských platidiel v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa.

Poistenie zodpovednosti za škodu máme uzavreté v poisťovni ČESKÁ POISŤOVŇA - SLOVENSKO a.s..