Podmienky prijatia do zamestnania

Strážnu službu môže vykonávať len osoba, ktorá:

  • dosiahla vek 18 rokov,
  • je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
  • je bezúhonná,
  • je spoľahlivá,
  • je zdravotné spôsobilá,
  • je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typu S.

V prípade záujmu pošlite Váš životopis na email centaura@centaura.sk. Ak nie ste držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typu S, môžete sa prihlásiť na náš kurz.