Spoločnosť CENTAURA SBS vznikla v roku 1991 a hlavné sídlo má v Žiline. Rozhodnutím krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline bola spoločnosti udelená licencia na prevádzkovanie strážnej služby v zmysle zákona č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb.

Spoločnosť disponuje potrebným personálnym, organizačným a technickým zázemím potrebným pre poskytovanie profesionálnych služieb fyzickej a technickej ochrany. Naši zamestnanci sú vyškolení, bezúhonní a fyzicky i psychicky pripravení zvládnuť štandartné aj mimoriadne situácie.

Spoločnosť CENTAURA SBS poskytuje komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany osoby a majetku: