GPS monitoring vozidiel

Satelitné sledovanie vozidiel je najmodernejší nástroj online sledovania Vašich vozidiel, strojov či iných objektov. Sledovanie zabezpečuje jednotka, ktorá nepretržite prijíma signály o polohe z družíc GPS na obežnej dráhe Zeme. Prijaté dáta vyhodnotí a uloží do pamäte. V jednotke je nainštalovaná SIM karta mobilného operátora a zozbierané dáta sa do Technologického centra prenášajú pomocou dátového prenosu GSM/GPRS.

Užívateľ pristupuje k dátam o svojom vozidle cez webovú aplikáciu rovnako, ako si prezerá bežné webové stránky. Jediné, čo si musí pamätať sú prihlasovacie údaje, prostredníctvom ktorých má prístup k dátam zo svojho vozidla.

Výhody GPS monitoringu vozidiel:

Spoločnosť CENTAURA SBS, s.r.o. je autorizovaným montážnym strediskom systému ONI System.
Inštaláciou systému do Vášho vozidla môžete využívať tri služby systému:

ONI Sledovanie

ONI Sledovanie je služba, ktorá Vám umožňuje kedykoľvek zistiť aktuálnu polohu Vášho vozidla vo webovej aplikácii. Prináša Vám aj výhody automatického spracovania knihy jázd, generovania histórie pohybu vozidla a štatistiky vyťaženosti vozidla s výpočtom priemernej spotreby.

ONI Sledovanie PLUS

ONI Sledovanie PLUS je rozšírením služby ONI Sledovanie, ktorá Vám naviac ponúka nasledovné služby: nehoda na parkovisku, krádež kolies, odtiahnutie vozidla, havária a prenos poplachu z externého alarmu. Pri tejto službe si automobil strážite Vy sám - dostanete SMS správu alebo e-mail o neoprávnenom pohybe vozidla, poškodení alebo napadnutí vozidla.

ONI Stráženie

Pri službe ONI Stráženie zabezpečuje stráženie Vášho automobilu bezpečnostná agentúra prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany. Pri krádeži Vášho automobilu organizujú bezpečnostné služby jeho dohliadanie. Tento sytém je veľmi univerzálny a preto sa dá využiť v širokom spektre úloh. Jeho flexibilita umožňuje nasadenie v prípade neštardantných požiadaviek zákazníka (stráženie monitorovacích staníc, dopravného značenia, prepravných kontajnerov a pod.).