Strážnu službu poskytujeme na základe pridelenej licencie SBS. Vďaka 23-ročným skúsenostiam Vám navrhneme to najlepšie riešenie ochrany Vášho majetku. Poskytujeme možnosť kombinácie fyzického stráženia, technického zabezpečenia a pripojenia objektu na Pult centralizovanej ochrany.

Vďaka elektronickému obchôdzkovému systému je zabezpečená neustála kontrola pohybu strážnikov v objekte po stanovených trasách v určenom čase.

Po dohode so zákazníkom vykonávame:

Poskytujeme: